Договір гімназії «ЄО»

Договір

про надання освітніх послуг

ЗНЗ «Гімназія «Європейська освіта» в особі директора Сотело-Рамірес Валентини Володимирівни, яка діє на підставі статуту , далі –ВИКОНАВЕЦЬ,та

Громадянин (ка)___________________________________________________________________,

паспорт___________________________________________________________________________

виданий__________________________________________________________________________

від __________________________, що мешкає__________________________________________

моб. тел.___________________________ дом. тел._______________________________________ ( Підписання цього договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень згідно ч. 2 ст. 642 ГК України).

далі — ЗАМОВНИК, далі — СТОРОНИ уклали цей договір про таке

 

1. Предмет договору.

 

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу у сфері загальної середньої освіти, протягом 9 (дев’яти) місяців. Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг та Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

 

2. Обов'язки та права Виконавця.

 

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти у "Класі повного дня" який працює з 01 вересня до 29 травня з 8.30 до 18. 00 годин.

2.1.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

2.1.3. Інформувати Замовника про правила та умови здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг ЗНЗ «Гімназія «Європейська освіта», вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.1.4.Забезпечити навчання дитини у приміщенні, що відповідає санітарно-технічним вимогам та правилам пожежної безпеки.

2.1.5. Здійснювати навчання відповідно до вимог Базового компоненту загальної середньої освіти.

2.1.6. Зберегти місце за дитиною у випадку її захворювання або санаторно-курортного лікування за умови своєчасного внесення плати за надання освітньої послуги.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Самостійно добирати навчальні програми, посібники, методики навчання та виховання.

2.2.2. Вимагати у Замовника документи, що є необхідними для укладання та виконання цього договору, а саме:

— копію свідоцтва про народження дитини;

— медичну довідку (епід. оточення);

— медичну картку дитини;

— копії паспортних даних та ідентифікаційного номера батьків (осіб, що їх замінюють);

— заяву батьків (осіб, що їх замінюють);

— особову справу учня (в тому випадку, якщо дитина переходить з іншого навчального закладу).

2.2.3. Вимагати дотримання Замовником Правил та умов здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг в ЗНЗ «Гімназія «Європейська освіта»

 

 

 

3. Обов'язки та права Замовника.

 

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно вносити плату в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

3.1.2. Виконувати вимоги цього Договору, рекомендації педагога, дотримуватися Правил та умов здійснення навчально-виховного процесу:

Обов'язкові вимоги до зовнішнього вигляду учнів

Шкільний одяг має бути ділового стилю випраним та випрасуваним.

• Учень повинен мати в школі змінне взуття. Воно має бути чистим.

Одяг для занять фізичною формою.

• спортивний костюм;

• футболка

• кросівки або кеди

• змінні шкарпетки

• стрічка або заколка для довгого волосся.

Категорично не дозволяється:

• використовувати на території школи значки політичних партій та релігійних конфесій;

• протягом навчально-виховного процесу забороняється користуватися мобільним телефоном, планшетом та ноутбуком без потреби для навчання.

Батьки доводять до відома своїм дітям Загальні правила безпечної поведінки для учнів, а саме:

Не можна приносити на територію школи з будь – якою метою й використовувати будь-яким способом зброю (у тому числі й ножі), вибухові, вогненебезпечні речовини;

Забороняється вживати непристойні слова та жести;

Учні школи повинні поважати вчителів, працівників школи та один одного;

Фізична конфронтація, залякування й знущання, спроби приниження особистості, дискримінація за національною або расовою ознакою є неприпустимими формами поводження. Школа категорично засуджує подібне.

Учні бережно ставляться до майна школи, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території школи. У випадку заподіяння майнового збитку школі батьки (законні представники) зобов'язані відшкодувати його.

Всі учні приймають участь в заходах щодо благоустрою школи й шкільної території, у міру своїх фізичних властивостей.

Підписавши вище вказані вимоги, батьки погоджуються і гарантують їх виконання.

Невиконання вище перерахованих вимог зі сторони замовника дає право виконавцю не допускати учня до занять із подальшим самостійним вивченням пропущеного навчального матеріалу.

3.1.3. Особисто приводити та забирати дитину у педагога. Розписуватись у журналі відвідування учнів. Письмово повідомляти педагога хто крім батьків може забирати дитину.

3.1.4. Не допускати випадків відсутності дитини на заняттях без поважних причин.

3.1.5. Інформувати про причини відсутності дитини протягом першого дня відсутності.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Ознайомитися з Правилами та умовами здійснення навчально-виховного процесу.

3.2.2.Розірвати даний договір за згодою сторін, або згідно Законодавства України.

 

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків.

 

4.1.1. Замовник вносить плату повністю з 5 (п'ятого) до 10 числа поточного місяця за наступний. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем освітніх послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку Замовника послуг — не повертається.

4.1.2. За несвоєчасно внесену платню нараховується пеня у розмірі 1 ( одного ) % за кожний прострочений день.

4.1.3. Оплата за надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти становить 5500,0 грн.(п'ять тисяч п'ятсот) на місяць.

4.1.4. Оплачуються у розмірі 100% від вартості послуг;

— канікули у навчальний період, святкові та неробочі дні в Україні, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України;

— карантин;

— заняття, які дитина не відвідувала по причині Замовника або за погодних умов.

4.1.5. Виконавець залишає за собою право змінювати розмір вартості послуг в межах 25% протягом року.

4.1.6. Період літніх канікул оплачується у розмірі 50 % від вартості послуги не пізніше

10 травня поточного навчального року.

 

5. Відповідальність сторін.

 

5.1. Замовник послуг згоден з тим, що Надавач освітніх послуг не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Замовника, внаслідок порушенням ним, або будь-якою третьою особою, правил і умов даного Договору.

5.2. Виконавець освітніх послуг несе відповідальність перед Замовником послуг тільки у розмірі суми оплати за один місяць навчання, документально підтвердженої, зокрема, чеком, квитанцією про банківський переказ або прибутковим ордером.

5.3. Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за збитки Замовника послуг, що виникли в результаті: невірного заповнення Заяви на освітні послуги, порушення Замовником послуг встановленого порядку користування і експлуатації обладнання та поведінки, та відмови в обслуговуванні Замовника.

5.4. Виконавець освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законі України «Про загальну середню освіту».

5.5. Замовник послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Анкеті і Заяві на освітні послуги. У випадку якщо Замовник послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Виконавець освітніх послуг не відповідає за збитки Замовника послуг, понесені в результаті відмови здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника послуг.

5.6. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

5.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

5.8. У випадку порушення Замовником послуг умов цього Договору Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі .

5.9. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Виконавець освітніх послуг залишає за собою право або не допустити дитину Замовника послуг до відвідування занять , або заборонити входити на територію ЗНЗ «Гімназія «Європейська освіта» , особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, такому Замовнику послуг не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Замовнику і його довіреним особам приймає керівництво Виконавця освітніх послуг. Рішення якого є остаточним.

5.10. Відповідальність за пошкоджене дітьми майно, яке знаходиться в приміщенні навчального закладу, несуть батьки, та зобов’язуються відшкодовувати завдані збитки.

 

6. Припинення договору.

 

6.1. Дія договору припиняється:

— за згодою сторін;

— якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін договору.

 

 

 

7. Прикінцеві положення.

 

7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до «____»_______________20__р.

7.2. Зміни та доповнення можуть вноситися письмово у формі додатку до договору.

7.3. Виконавець освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Виконавця освітніх послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

7.4. При внесенні Виконавцем освітніх послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником послуг, Виконавець освітніх послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Виконавця освітніх послуг не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.

 

8. Реквізити сторін:

 

Виконавець                                                                                                               Замовник

Загальноосвітній Навчальний заклад»Гімназія»Європейська освіта»

Код ЄДРПОУ 38080344

Юридична адреса 03680 м. Київ, вул. Салютна 40

Фактична адреса 03190 м. Київ, вул. Салютна, 42/46

Телефон. 361-53-07

Директор ______________________ Сотело-Рамірес В. В. М.П.

__________________________________________________

(П.І.Б. батьків, або осіб, які їх замінюють)

_________________________________________________

(місце проживання, адреса)

_________________________________________________

_________________________________________________

(паспортні дані (серія, номер паспорта та ким і коли видвний)

_________________________________________________

_________________________________________________

(мобільний та домашній телефони)

_________________________________________________

(підпис, дата)

 

- Директор гімназії «Європейська освіта» Сотело-Рамірес В.В. -