Робочий навчальний план

Пояснювальна записка
до робочого навчального плану
загальноосвітнього навчального закладу
«Гімназії «Європейська освіта»
.
.

Гімназія «Європейська освіта» — це приватний загальноосвітній навчальний заклад з українською мовою навчання та  поглибленим вивченням окремих предметів.
Орієнтовна мережа закладу на 2016-2017 навчальний рік:
1-ий  клас – 8 учнів,   2-ий клас – 10 учнів, 4-ий клас – 6 учнів, 5-ий клас – 7 учнів, 7-ий клас  – 4 учні, 8-ий клас — 4 учні.

Загальноосвітній навчальний заклад здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про освіту», статті 53 Конституції України, Закону «Про загальну середню освіту», статті 20 Закону України «Про засади державної мови», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 №430 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012 року №43 «Про виконання постанови Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 №1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів, у частині організації навчально-виховного процесу», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПІН 5.5.2.008.-01, згідно із власним Статутом забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.

Робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу «Гімназії «Європейська освіта» на 2016 – 2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа МОНу від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва» .

При цьому використані такі варіанти:

№ додатку робочого навчального плану

класи

Примітки

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№1

1-ий

Для учнів з українською мовою навчання

Типовий навчальний план початкової школи, затверджений наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572 (додаток №1)

№2

2-ий 4-ий

Для учнів з українською мовою навчання та поглибленим вивченням англійської мови

Типовий навчальний план початкової школи, затверджений наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572 (додаток №4)

№3

5-ий
6-ий

7-ий 8-ий

Для учнів з українською мовою навчання та поглибленим вивченням англійської мови

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженим наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014№664) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12 2014 №1465 (додаток3)

Робочий навчальний план закладу містить інваріантну складову, яка сформована згідно з державним рівнем і забезпечує реалізацію шкільної освіти на рівні державного стандарту.

Для формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та гармонійного розвитку природних здібностей та психічних якостей на навчальному предметі «Фізична культура» будуть використовуватись наступні модулі:

1. Баскетбол

2. Волейбол

3. Гімнастика

4. Легка атлетика

5. Футбол

З метою створення умов для самореалізації та оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності на навчальному предметі «Трудове навчання» беруться до уваги такі модулі

для 5-6 класів:

1. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.

2. Технологія приготування страв.

3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією з природних матеріалів.

Для учнів 7-8 класу використовуються наступні модулі:

1. Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

2. Технологія вирощування рослин та догляд за ними.

 

Варіативна складова сформована з урахуванням рекомендацій державних Курсів за вибором концепції розвитку навчального закладу, соціального замовлення батьків, психологічних властивостей та потреб учнів, їх здібностей та напрямку подальшого навчання.

Факультативи проводяться за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

Варіативна складова ( факультативи)

робочого навчального плану

гімназії «Європейська освіта» в 2016-2017 н.р.

№ з/п

Клас

Курси за вибором та факультативи

Факультатив (назва)

Години

Навчальна програма та підручники

1.

2

Англійська мова

2

Welcom (expresspublishing,2008) лист //т30 №1.4/18-1440 від 05.06.2008 – автор Улізебес Грей, Верджінія Івенз

3.

4

Англійська мова

1

Join us for English 4 (кемврідж Юріверсіті Прес,2009) лист //Т30 №1.4/18-1704 від 07.07 2008

4.

5

Англійська мова

1,5

English Plus 1-3 Оксфорд Юніверсіті Прес, 2011, лист ІІ Т 30 № 1,4/18 – Г – 218 від 20.04.2011 Англійська мова Ю.Голіцинський /Граматика збірник вправ/ п’яте видання

5.

6

Англійська мова

1,5

English Plus 1-3 Оксфорд Юніверсіті Прес, 2011, лист ІІ Т 30 № 1,4/18 – Г – 218 від 20.04.2011 Ю.Голіцинський /Граматика збірник вправ/ п’яте видання

6.

7

Англійська мова

1

English Plus 1-3 Оксфорд Юніверсіті Прес, 2011, лист ІІ Т 30 № 1,4/18 – Г – 218 від 20.04.2011 Ю.Голіцинський /Граматика збірник вправ/ п’яте видання

7.

8

Англійська мова

1,5

English Plus 1-3 Оксфорд Юніверсіті Прес, 2011, лист ІІ Т 30 № 1,4/18 – Г – 218 від 20.04.2011 Ю.Голіцинський /Граматика збірник вправ/ п’яте видання

[/su_table]

Варіативна складова з англійської мови спрямована на збільшення кількості годин вивчення окремих тем та на практичне опанування мовленнєвих вмінь, що забезпечує пізнання учнями навколишнього світу засобами іноземної мови, поглиблює знання по всім видам мовленнєвої діяльності. При цьому розподіл годин фіксується у календарному плані.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану, що позначені дробовим числом 1,5, викладатимуться упродовж навчального року таким чином: ціла частина щотижнево, дробова (0,5 годин) – по одній годині через тиждень.

Наповнюваність класів не перевищує 12 учнів, що дає змогу побудувати учням сприятливі умови для перебування та навчання, глибшого засвоєння їх знань, умінь та навичок.

Гімназія «Європейська освіта» у 2016 – 2017 навчальному році має групу продовженого дня п’ятиденного навчального тижня, враховуючи норми ДСанПІНу. Учні, починаючи з 2-го класу, матимуть змогу підготувати

домашнє завдання, відвідати, за потребою, консультацію з певного предмета, відвідати гуртки, пропоновані школою.

 

 

Структура навчального закладу у 2016/2017 навчальному році.

 

Відповідно до листа ДОН від 18.02.2016 року №063-1349 «Про структуру 2016-2017 навчального року та організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва» навчальний рік розпочинається 1-го вересня – День знань – і закінчується 26 травня.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

перший семестр з 01 вересня до 28 грудня;

 

осінні канікули з 30 жовтня до 06 листопада 2016 року;

зимові канікули з 29 грудня 2016 року 8 січня 2017 року;

 

другий семестр з 9 січня до 26 травня 2017 року;

 

весняні канікули з 25 березня до 2 квітня 2017 року;

 

додаткові канікули для учнів першого класу з 19 по 27 лютого 2017 року.

 

Як передбачено ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням держаної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

 

Режим роботи закладу:

 

Клас

Зміст навчально-виховної роботи

Час

1 клас

 

1. Уроки за розкладом

08:30-12:40

2. Група продовженого дня

14:00-18:00

3. Гурток «Акторська майстерність»

14:00-14:45

4. Гурток хореографії

14:00-14:45

 

2 клас

1. Уроки за розкладом

08:30-12:55

2. Група продовженого дня

14:00-18:00

3. Гурток «Акторська майстерність»

14:45-15:30

4. Гурток хореографії

14:45-15:30

4 клас

1. Уроки за розкладом

08:30-12:55

2. Група продовженого дня

14:00-18:00

3. Гурток «Акторська майстерність»

15:30-16:30

4. Гурток хореографії

15:30-16:30

5 клас

1. Уроки за розкладом

08:30-13:15

2. Група продовженого дня

14:00-18:00

3. Гурток «Акторська майстерність»

16:30-17:30

4. Гурток хореографії

16:30-17:30

6-8 клас

1. Уроки за розкладом

08:30-15:05

2. Група продовженого дня

15:05-18:00

3. Гурток «Акторська майстерність»

16:30-17:30

4. Гурток хореографії

16:30-17:30

[/su_table]

Тривалість уроків у Гімназії «Європейська освіта» становить

у 1-му класі – 35 хвилин,

у 2-4-му класах — 40 хвилин,

у 5-8-му класах — 45 хвилин.

Розклад перерв:

1 клас

2-4 класи

5-8 класи

9:05-9:20

9:10-9:20

9:15-9:25

9:55-10:25

10:00-10:30

10:10-10:30

11:00-11:15

11:10-11:20

11:15-11:35

11:50-12:05

12:00-12:15

12:20-12:30

   

13:15-13:25

   

14:10-14:20

 

Структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема для учнів 1-го класу, може змінюватись за кліматичних умов та погодженням з місцевим органом управління.

- Директор гімназії «Європейська освіта» Сотело-Рамірес В.В. -

 

Додаток №1

(складено відповідно до

Типового навчального плану початкової школи,

затверджений наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572 , додаток №1)

 

Робочий навчальний план для 1-го класу

з українською мовою навчання

1. Інваріантна складова.

Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мова і література

Українська мова

7

Англійська мова

1+2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Мистецтво

Музичне

1

Образотворче

1

Технології

Трудове навчання

1

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

Разом без фізичної

культури

  18+2
 

Фізична культура

3

Гранично допустиме

тижневе навчальне

навантаження

  20

Сумарна кількість

навчальних годин

інваріантної складової

  23

- Директор гімназії «Європейська освіта» Сотело-Рамірес В.В. -

 

 

Додаток №2

(складено відповідно

Типового навчального плану початкової школи,

затверджений наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572 , додаток №4)

 

Робочий навчальний план для 2-го та 4-го класу

з українською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови

2. Інваріантна складова

Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

2-ий

4-ий

2,4 клас

Мова і література

Українська мова

7

7 14

Англійська мова

3+2

4+1 7+3
Математика

Математика

4

4 8
Природознавство

Природознавство

2

2 4

суспільствознавство

Я у світі

1 1
Мистецтво

Музичне

 

   

Образотворче

1

1 2
Технології

Трудове навчання

1 1 2

Сходинки до інформатики

1 1 2

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1 1 2

Разом без фізичної

культури

  20+2 22+1 42+3
 

Фізична культура

3 3 6

Гранично допустиме

тижневе навчальне

навантаження

  22 23 45

Сумарна кількість

навчальних годин

інваріантної складової

  25 26 51

 

- Директор гімназії «Європейська освіта» Сотело-Рамірес В.В. -

Додаток №3

(складено відповідно до

Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженим наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664) зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465, додаток 3)

Робочий навчальний план для 5-го, 6-го, 7-го та 8-го класу

з українською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови

Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

5-ий

6-ий

7-ий

8-ий

5-8 клас

Мова і література

Українська мова

3,5

3,5

2,5 2 11,5

Англійська мова

5+1,5

5+1,5

5+1,5

5+1,5

22,5

Німецька мова

2 2 2 2 8

Українська література

2 2 2 2 8

Зарубіжна література

2 2 2 2 8

Суспільствознавство

Історія України

1 1 1

1,5

4,5

Всесвітня історія

1 1 1 3

Основи правознавства

Мистецтво

Мистецтво

1 1 1

0,5

3,5
Математика

Математика

4

4 8

Алгебра

2 2 4

Геометрія

2 2 4
Природознавство

Природознавство

2

2

Біологія

2 2 2 6

Географія

2 2 2 6

Фізика

2 2 4

Хімія

1,5 2 3,5
Технології

Трудове навчання

2 2 1 1 6

Інформатика

1 1 1 2 5

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1 1 1 0,5 3,5

Разом без фізичної

культури

 

26,5+1,5

29,5+1,5

31+1

31,5+1,5

118,5+5,5

 

Фізична культура

3 3 3 3 12

Гранично допустиме

тижневе навчальне

навантаження

 

28

31 32 33 124

Сумарна кількість

навчальних годин

інваріантної складової

 

28+3

31+3

32+3

33+3

124+ 12

- Директор гімназії «Європейська освіта» Сотело-Рамірес В.В. -

 

Таблиця розподілу навчального часу,

передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін

у другій половині дня

у гімназії «Європейська освіта»

Клас

Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня

2

45 хв.

3

1 година 10 хв.

4

1 година 30 хв.

5

2,5 години

6

2,5 години

7

2,5 години

8

2,5 години

 

- Директор гімназії «Європейська освіта» Сотело-Рамірес В.В. -